Politika privatnosti

"Galerija Podova" DOO Bačka Palanka (u daljem tekstu: Galerija Podova) želi da izrazi zadovoljstvo Vašim interesovanjem za našu kompaniju, proizvode i usluge. S obzirom da veoma ozbiljno shvatamo zaštitu korisničkih ličnih podataka, namera nam je da se osećate sigurno dok se nalazite na našem web-sajtu. Upravo ova Politika privatnosti (u daljem tekstu: "Politika") propisuje na koji način koristimo Vaše lične podatke i mere koje su usvojene radi zaštite i bezbednosti istih. Dokument se razmatra zajedno sa Politikom o kolačićima.

 • Šta je Politika privatnosti?

  Politika privatnosti objašnjava kako se prikupljaju, čuvaju i koriste Vaši lični podaci kada posetite naš web-sajt, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS" broj 87/2018), Opštom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti tj. General Data Protection Regulation (u daljem tekstu: GDPR), kao i sa drugim propisima. Budući da je naš primarni zadatak da zaštitimo Vaše podatke o ličnosti dok koristise naš web sajt, zaštita Vaše privatnosti prilikom obrade Vaših ličnih podataka predstavlja naš prioritet u svim poslovnim procesima.

  Ciljevi Politike privatnosti bazirani su na načelu zakonitosti, vodeći računa da se podaci korisnika obrađuju samo u skladu sa propisima, u predviđene i dozvoljene svrhe, na tačnosti ali i sigurnosti podataka uz mogućnost da se isti unište ili depersonalizuju nakon ostvarivanja njene svrhe. Politika zaštite privatnosti bavi se samo podacima koje obrađuje Galerija Podova ili drugi subjekat Grupe. Galerija Podova neće biti odgovorna za obradu ličnih podataka koje možete poslati trećim stranama, čak i ako su linkovi ka trećim stranama na web sajtu kompanije Galerija Podova.

  Web sajtovi i aplikacije trećih strana kojima se pristupa preko web sajta ili aplikacije kompanije Galerija Podova nisu pokriveni ovom Politikom zaštite privatnosti.

 • Kako i kada podatke sakupljamo?

  Prikupljamo samo neophodne i osnovne podatke o kupcima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima u cilju pružanja kvalitetne usluge. Uobičajeni podaci koje Galerija Podova prikuplja od strane svojih kupaca jesu: ime, prezime, adresa, datum rođenja, pol, telefon, adresa isporuke, finansijske informacije oko plaćanja (uključujući informacije o kreditnoj ili debitnoj kartici, kao i druge informacije koje se tiču plaćanja), podaci koje nam date u komunikaciji sa nama putem telefona ili e-pošte, Vaši podaci o IC kartici, odnosno ArchiCard kartici i ostalim programima lojalnosti, kao i druge informacije koje ste na dobrovoljnoj osnovi odlučili da podelite sa nama i koje su neophodne za pružanje dobre usluge.

  Prikupljajući podatke o Vama putem osmatranja (putem bezbednosnih kamera), poštujemo zakonske obaveze trudeći se da očuvamo legitimne interese kao što je osiguranje Vaše bezbednosti, kao i bezbednosti zaposlenih u Galerija Podova. Sve Vaše lične informacije tretiraju se kao poverljive, a Galerija Podova ih čuva na adekvatan i pouzdan način.

 • Ostvarivanje prava

  Kao kupac i korisnik naših usluga, Vi u svakom trenutku imate pravo da od Galerije Podova zatražite:

  • Da Vam omogućimo pristup Vašim ličnim podacima (da pitate za koje svrhe se koriste podaci koji se tiču Vas, kao i da pristupite takvim ličnim podacima, da saznate svrhu obrade podataka, period na koji zadržavamo Vaše podatke);
  • Da Vam damo kopiju ličnih podataka koje čuvamo (možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju pojedinih ili svih ličnih podataka koje imamo o Vama);
  • Da zahtevate ispravku pogrešno unetih podataka (u želji da su Vaši lični podaci tačni i ažurni, možete nas u svakom momentu zamoliti da određene podatke ispravimo ili uklonimo ukoliko ih smatrate netačnim ili zastarelim);
  • Da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka (možete nas zamoliti da prekinemo obradu ili da obrišemo lične podatke o Vama koje posedujemo, ukoliko takve informacije nisu neophodne za izvršenje određenih ugovornih obaveza Galerije Podova prema Vama ili ukoliko Vaši lični podaci nisu neophodni da se Galerija Podova pridržava određenih zakonskih obaveza (npr. poreski propisi));
  • Da podnesete prigovor na način na koji upravljamo Vašim podacima;
  • Da zahtevate prebacivanje podataka drugom rukovaocu podataka.
 • Pristup podacima o ličnosti

  Galerija Podova preduzima tehničke i organizacione mere kako bi se prikupljeni podaci o ličnosti obrađivali samo na način koji je u skladu sa navedenom svrhom. Galerija Podova će možda biti u obavezi da otkrije Vaše lične podatke ukoliko se od nje to zatraži važećim zakonom ili propisom ili da bi odgovorila na zahtev sudske ili administrativne vlasti.

 • Otkrivanje/ prenos vaših ličnih podataka

  Galerija Podova može otkriti Vaše lične podatke bilo kom subjektu u okviru Tarkett grupe i, kada je to potrebno, podizvođačima kompanije Tarkett koji se nalaze unutar ili van Evropske ekonomske oblasti ("EEO") i obrađuju Vaše lične podatke u ime kompanije Tarkett za gore navedene namene. Galerija Podova neće prodavati, izdavati ili otkriti vaše lične podatke drugim stranama.

 • Bezbednost prikupljenih ličnih podataka

  Galerija Podova je posvećena zaštiti Vaših ličnih podataka i održava odgovarajuće tehničke i organizacione mere da bi se izbeglo nepravilno ili slučajno otkrivanje, korišćenje, pristup, gubitak, modifikaciju ili oštećenje Vaših ličnih podataka.

  Galerija Podova implementira osigurane sisteme podataka u skladu sa industrijskim standardima. Vašim ličnim podacima će pristupati samo zaposleni kompanije Galerija Podova ili njenih podizvođača koji moraju da pristupe Vašim ličnim podacima zbog određenog zadatka. Pored toga, svi zaposleni kompanije Galerija Podova i njenih podizvođača ograničeni su obavezom poverljivosti.

 • Trajanje skladištenja

  Galerija Podova će zadržati Vaše lične podatke samo dok je to neophodno za ispunjenje namene zbog koje su prikupljeni, u okviru granica koje su obezbeđene primenljivim zakonom i u skladu sa pravnim i regulatornim zahtevima, naročito računovodstvenim zahtevima.

 • Stupanje na snagu i izmene Politike

  Ova Politika stupa na snagu dana 01.04.2019. godine.

  Politika privatnosti će biti predmet redovnih revizija, a svaku ažuriranu verziju ćemo postavljati na web sajt-u Galerije Podova.