Reklamacije

Ukoliko želite da izvršite reklamaciju za proizvod koji ste kupili kod nas, to možete učiniti na prodajnom mestu gde je roba kupljena. Ukoliko je proizvod kupljen online, putem našeg web sajta proceduru za povrat i reklamaciju možete pogledate OVDE.

Prilikom, podnošenja reklamacije obavezno je da dostavite neki od sledećih dokumenata, kao dokaz o kupovini: fiskalni isečak, kopiju računa, izvod banke, slip karticu, kupoprodajni ugovor.

Ovlašćena lica za prijem reklamacija su zaposleni u maloprodajnom objektu gde je roba kupljena.

Zaposleni je dužan da Vam izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena Vaša reklmacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Odgovor na reklamaciju biće Vam poslat u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije (pisanim illi elektronskim putem). Odgovor će sadržati odluku da li se reklamacija prihvata ili ne prihvata, konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za izjašnjavanje na odgovor o reklamaciji je 3 dana od prijema.

Rok za rešavanje reklamacije iznosi 15 dana, od dana podnošenja reklamacije.

U slučaju da je prodavac procenio da je reklamacija neosnovana, u propisanom roku dostaviće odgovor potrošaču.

Detaljnije