Kako se ugrađuje parket

Sjajna stvar u vezi gotovog parketa jeste brzina ugradnje i činjenica da ga možete koristiti odmah. Za razliku od klasičnog parketa, kod ugradnje gotovog parketa nema hoblovanja, lakiranja i čekanja. Parketi se isporučuju u daskama i postavka je moguća za samo jedan dan.

Odmah nakon ugradnje po parketu možete hodati - nema prašine od hoblovanja, nema isparenja od lakiranja, nema čekanja da se osuši.

A kako se ugrađuje parket?

Postoje dva načina ugradnje:

  1. Postavljanje parketa lepljenjem
  2. Plivajuća ugradnja
Parket

Podloga za ugradnju

Pre svega, važno je znati na kojim je podlogama moguće ugraditi parket.

Podloga treba da bude čista, suva i dobre nosivosti, a moguća je ugradnja preko betonske i cementne košuljice, keramičkih pločica, teraca i mermera, preko vinil ploča, linoleuma i drvenih podova.

Ukoliko podloga nije ravna i ima dosta nepravilnosti, može biti potrebna izrada ravnajućeg sloja.

Postavka parketa je moguća i preko instalacije podnog grejanja, ali je potrebno odabrati adekvatnu kolekciju i pratiti uputstva i preporuke proizvođača.

Pre ugradnje

Kako bi parket sačuvao svoj kvalitet i bio u upotrebi kroz dug vremenski period, važno je da bude adekvatno ugrađen.

Preporučljivo je da sačekate da se završe svi radovi koji su povezani sa vlagom - malterisanje, gletovanje, krečenje, ugradnja keramike. Tek kada se ovi radovi okončaju i prostor se osuši, dolazi trenutak za ugradnju parketa.

S obzirom na činjenicu da se daske parketa šire, važno je da pakovanja unesete u prostor u koji će parket biti ugrađen 48 sata pre ugradnje, kako bi se prilagodio uslovima u prostoru.

Preporučljiva temperatura vazduha u prostoriji je 18-24°C, dok je preporučljiv procenat vlažnosti vazduha 30-50%. Važno je da sadržaj vlage u podlozi bude ispod 2%, što je moguće proveriti aparatom za merenje vlage.

Parket

Postavljanje parketa lepljenjem

U prošlosti, ovo je bio jedini mogući način ugradnje.

Postavljanje parketa vrši se njegovim lepljenjem za podlogu, pa zahteva nešto više vremena i sa sobom donosi izvesna ograničenja. Međutim, konstrukcija će biti stabilnija i nema ograničenja u površini poda koju je moguće pokriti. Istovremeno, s obzirom na činjenicu da se ostvaruje direktna veza sa podlogom, neće biti potrebe za dodatnom podlogom koja obezbeđuje zvučnu izolaciju.

Kod ovakvog načina ugradnje spojevi dasaka postaju potpuno otporni tek nakon što se lepak u potpunosti osuši. Po podu može da se hoda nakon 12 sati od ugradnje (minimum), ali je preporučljivo da to bude nakon 1-2 dana.

Mana ovakvog načina postavljanja parketa je činjenica da nije jednostavno zameniti oštećene daske, niti se jednom postavljen pod može demontirati i ponovo montirati.

Ugradnja parketa

Plivajuća ugradnja

Višeslojni parketi se mogu postaviti i bez lepljenja, izuzetno brzo i lako - plivajućom metodom postavljanja. Daske se uklapaju najsavremenijim T-lock TM ("klikni i zaključaj") sistemom. Spoj dasaka je trenutan, siguran, čvrst i gotovo nevidljiv.

Ukoliko prilikom postavke dođe do bilo kakve greške, moguće je ispraviti je u trenutku. Uz ovakav način ugradnje, pod je moguće demontirati i ponovo montirati. Konstrukcija je izuzetno stabilna.

S obzirom na to da između poda na koji se postavlja i parketa nema direktne veze, potrebno je postaviti podlogu koja omogućava hidroizolaciju i zvučnu izolaciju.

Ovakve podloge doprinose izbegavanju dodatnog opterećenja zaključanog spoja parketne daske, pa su idealno rešenje za plutajući postavljene parkete.

Ukoliko odlučite da investirate u parket, izuzetno je važno da bude dobro ugrađen, bilo da je u pitanju lepljenje ili plivajuća ugradnja.

Preporučujemo Vam uslugu profesionalne ugradnje, koju možete ugovoriti u našim prodavnicama.