Javni poziv za prikupljanje ponuda za usluge transporta i carinskog zastupanja

Četvrtak, 20. februar  2014.

GALERIJA PODOVA DOO
Industrijska zona bb, Bačka Palanka
PIB: 100753453
Matični broj: 08686980

objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
za usluge transporta i carinskog zastupanja

Galerija Podova d.o.o. je prvi i najveći specijalizovani maloprodajni lanac za prodaju podova na Balkanu. Prateći savremene svetske trendove u opremanju enterijera Galerija Podova nudi parket, laminat, vinil, tepihe, tepisone, dekoraciju i prateće proizvode vodećih svetskih proizvođača. Dugogodišnjom tradicijom i iskustvom u snabdevanju tržišta podnim oblogama Galerija Podova garantuje maksimalan kvalitet proizvoda i vrhunsku uslugu. Jakom distributivnom mrežom, koju čini 42 prodavnice u 32 grada u Srbiji i Crnoj Gori obezbeđuje dostupnost proizvoda iz široke ponude u najkraćem roku.


Predmet nabavke su logističke usluge podeljene u četiri partije:

Partija A – Usluge međunarodnog transporta: doprema robe iz Belgije, Holandije, Mađarske i Hrvatske u Srbiju, kao i otprema robe iz Srbije u maloprodajne objekte u Crnoj Gori

Partija B – Usluge unutrašnjeg transporta za otpremu robe u maloprodajne objekte u Srbiji sa mestom utovara u Novom Sadu

Partija C – Usluge unutrašnjeg transporta za dostavu robe krajnjim kupcima: sa mestima utovara u gradovima gde Galerija Podova ima svoje maloprodajne objekte

Partija D – Usluge carinskog zastupanja: uvozno i izvozno carinjenje robe u Novom Sadu

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača za svaku partiju biće ekonomski najpovoljnija ponuda.

Rok za slanje ponuda je 7. mart 2014. godine.

Svaki ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija, ukoliko ispunjava uslove za svaku od tih partija.

Detaljne uslove za ponuđače i obrasce za dostavljanje ponuda potencijalni ponuđači mogu preuzeti slanjem upita na e-maila adresu: Stefan.Drljaca@galerijapodova.com.

Dodatne informacije vezane za postupak prikupljanja mogu se dobiti na telefon 021/7557 - 601
radnim danima od 8 - 16 h. Lice za kontakt je Stefan Drljača.

Tekst Javnog poziva za prikupljanje ponuda za usluge transporta i carinskog zastupanja u pdf formatu možete preuzeti ovde