Saveti za ugradnju vinila

Ponašanje poda u upotrebi ne zavisi samo od njenog kvaliteta i vrste već u velikoj meri i od vrste podloge, odgovarajuće pripremljene podloge, kvaliteta i vrste proizvoda za pripremu podloge, lepila koje se koristi za lepljenje i zavarivanje šavova, kao i samog rada i stručnosti instalatera!

Provera i priprema poda - osnovni uslovi

Prostor u kome se ugrađuje pod mora da ispunjava sledeće uslove:

 • temperatura podloge >15ºC, ne iznad 35ºC
 • temperatura vazduha >18ºC
 • relativna vlažnost vazduha <75%

Osnova na koju se postavlja pod treba da je glatka, suva, strukturno zdrava - bez labavih i rastresitih delova, bez prljavštine, ostataka lepila, boja i lakova. Postojeće pukotine i rupe treba zatvoriti odgovarajućim masama za ispunu (dvokomponentna epoksidna smola ili masa za ispunu na bazi cementa) tako da su obrađena mesta po završetku punjenja u ravni sa podlogom. Ukoliko postoji stalna opasnost od pojave vlage iz podloge, problem rešiti ugradnjom vodonepropusnih membrana u podlogu pomoću kojih se preseca migracija vlage u vinil.

Pre ugradnje, mora se obezbediti temperatura prostora od min 18ºC, a raspakovana rolna se razmotava i ugrađuje kada dostigne temperaturu okoline. Potrebno vreme aklimatizacije je 2-3 časa, posle čega se pod relaksira, postaje elastičniji i lakši je za rukovanje prilikom ugradnje.

 • Betonska podloga - podlogu dobro očistiti, premazati odgovarajućim prajmerom za nepropusne podloge i slojem mase za izravnavanje u debljini od min 3 mm.
 • Drvene podloge - proveriti stanje dasaka i dobro ih pričvrstiti za podlogu. Proveriti da li su daske suve i obezbediti dobru ventilaciju podloge; ukucati sve eksere tako da glave eksera budu u ravni sa podlogom, a rupe popuniti masom za ispunu ukoliko je neophodno. Ukoliko se drvene daske nalaze na čvrstoj podlozi-betonu treba ih ukloniti i podlogu dalje tretirati kao betonsku. Ne postavljati pod direktno na lakirani parket.
 • Keramičke pločice – kao u prethodnim slučajevima, koristiti smesu za izravnavanje.
 • Stari vinil - ukoliko nije čvrsto vezan za podlogu treba ga ukloniti i ostrugati ostatke lepila, površinu dobro očistiti, naneti prajmer za nepropusne podloge i odgovarajuću masu za izravnavanje. Ukoliko je pod dobro i čvrsto vezan za podlogu treba ga dobro očistiti i oprati, ukloniti ostatke sredstava za pranje, osušiti, premazati odgovarajućim prajmerom za nepropusne podloge, po potrebi izravnati masom za izravnavanje u debljini od minimalno 3mm. Ukoliko je površina starog poda reljefna treba ga prekriti slojem specijalne mase za izravnavanje u tečnom stanju, pustiti da se on osuši a zatim pristupiti lepljenju.
 • Alat koji vam je potreban za ugradnju: oštar nož (najbolje sa kukastim nožićem-uloškom), običan lenjir ili metalna traka, čelični lenjir sa ravnom ivicom - "vinkla", hemijska olovka, četka, špahtla, lepljiva traka, komad obrađenog drveta ili plute, teži valjak - za komercijalnu ugradnju.

Proizvodi sa i bez UV laka

Ne počinjati bilo kakvu proceduru korišćenja poda minimum 72 sata nakon ugradnje i obezbediti temperaturu bar 18-20°C kako bi omogućili da lepilo dobro očvrsne, pogotovo ukoliko šavovi nisu zavareni. Varene spojeve zaštititi 2 sata nakon ugradnje i ne hodati po njima.

Koliko kvadrata vinila treba kupiti za određeni prostor

Prvo izračunati koliko poda treba da se kupi. Meri se širina i dužina prostorije, ali do svakog udubljenja u zidu - niše, ulaza, prozora, vrata... Dodati količinu koja otpada pri ukrajanju. Tanke linije na skici pokazuju koliko treba poda u odnosu na prostor (podebljane linije), na šta se dodaje minimalno 16 cm uzdužno i 16 cm poprečno zbog ukrajanja.

Data/Images/usluge_linoleum_01.jpg

Slika 1. Premeravanje prostora

Ako je potrebno više od jednog komada poda istog dezena da se pokrije površina prostorije, ne treba zaboraviti da se uzme dodatno, dovoljno viška zbog uklapanja motiva - raporta dezena, kako bi se mogao korektno izvesti sastav.

Veličina motiva je naznačena kod svakog dezena u kolekciji i kreće se najčešće od 30 do 100 cm.

Ugradnja poda

 

Ugradnja poda sastoji se iz sledećih koraka:

 • grubo isecanje iz rolne, pri čemu se vodi računa da se na svaki zid prostorije ostavi višak materijala od min. 6-8 cm; pravilo je da se motiv dezena okreće u pravcu najdužeg slobodnog zida i postavlja paralelno sa njim;
Data/Images/usluge_linoleum_02.jpg

Slika 2. Usmeravanje poda uz najduži slobodni zid prostorije

 • ukrajanje unutrašnjih i spoljnih uglova
Data/Images/usluge_linoleum_03.jpg

Slika 3. Postavljanje materijala i ukrajanje unutrašnjeg ugla

Data/Images/usluge_linoleum_04.jpg

 

Slika 4. Postavljanje materijala i ukrajanje spoljnjeg ugla

 • ukrajanje materijala i udubljenja u zidovima: kod vrata, prozora, niša i sl., pravilo je praviti više vertikalnih zasecanja na višku materijala i pritiskati ga na podlogu dok potpuno i slobodno ne legne. Veoma je važno da pod leži ravno i potpuno opušteno na podlozi! Mekom metlom, četkom ili obrađenim komadom drveta ili plute, pritiskati površinu materijala dok se ne istisne svaki vazdušni balon između materijala i podloge. Ako je i dalje materijal talasast, praviti dodatna zasecanja materijala i ponavljati postupak.
 • konačno ukrajanje poda:
Data/Images/usluge_linoleum_05.jpg

Slika 5. Konačno ukrajanje podne obloge

 • uklapanje raporta: ukoliko je podlogu prostorije potrebno prekriti iz dva ili više komada istog dezena, tada je potrebno praviti sastav između tih komada; sastav se pravi tako što se precizno uklopi identičan motiv na motiv (uklapanje raporta) u pravcu kretanja motiva, pri čemu treba voditi računa da se izreže dovoljan višak materijala u startu, prema veličini motiva naznačenoj uz dezen. Poželjno je da svi komadi materijala budu iz iste rolne ili bar iste serije proizvodnje, kako bi cela površina obložena iz više komada, izgledala kao kompaktna celina u svakom pogledu.
 • pravljenje sastava: pravi se sučeljavanjem komada, uz opisano uklapanje raporta, tako da cela obložena površina izgleda kao jedna celina. Poželjno je da se sastavi vare sredstvima za hladno zavarivanje, čime će se sprečiti prodiranje vlage i prljavštine u sastav, sprečiti lomljenje u slučaju da se pod mestimično odlepi i podigne na mestu sastava i time produžiti vek trajanja ugrađenog poda.
Data/Images/usluge_linoleum_06.jpg

Slika 6. Pravljenje sastava

Lepljenje i kad zalepiti pod

Prilikom oblaganja površina do 20 m2 nije neophodno lepljenje poda sem na mestima sastava i prolazima (ulazna vrata) i sl., u protivnom, pod se lepi. Ne preporučuje se lepljenje samo po obodima poda koji mora biti slobodan, u slučaju da se ne lepi cela. Za oblaganje ravnih površina preporučuju se vodorastvorna disperziona lepila, za lomljene površine (kao stepeništa) ili površine pod naponom (naprezanjem), preporučuju se lepila sa kratkim otvorenim vremenom sušenja (neoprenska, npr.). U prvom slučaju lepilom se premazuje samo podloga, u drugom i podloga i poleđinska strana poda. Lepljenje se vrši pošto je pod konačno iskrojen.

Važno je znati i sledeće: najdugovečniji i najbolje ugrađeni je zalepljen pod, bez obzira na veličinu površine koja se oblaže i bez obzira da li je površinu potrebno obložiti iz jednog ili više komada. Štednja na lepilu nekada može biti kontraproduktivna, jer se mogu javiti naknadni problemi kao što su pojava talasa i nabora na ugrađenom podu i posle više meseci nakon ugradnje. Ovo naročito može iskrsnuti kao problem kod tanjih podova i kada su frekvencije prohoda neprimerene kvalitetu poda (veće) za određeno upotrebno područje.