Postavljanje Tarkett parketa

Neophodni uslovi

Plivajuća instalacija znači da drveni pod nije pričvršćen za podlogu – osnovu na kojoj leži (nije zalepljen). Podloga na koju se postavlja parket mora biti nivelisana – ravna, čvrsta, suva i čista. Dozvoljeno odstupanje ravnoće podloge je +/- 3mm u prečniku od 1 m. Ukoliko je podloga neravna, ispupčenja treba izbrusiti ili na neki drugi način stabilno poravnati, a veća ulegnuća treba popuniti i izravnati kvalitetnom cementnom ili nekom drugom masom za izravnavanje. I u slučaju ugradnje parketa na površinu koja je prethodno obrađena masom za poravnavanje, obavezno voditi računa da i ona bude suva. Relativna vlažnost vazduha (RH) u prostoru mora biti izmedu 30% i 60% a temperatura u sobi mora biti najmanje 18°C pre, tokom i posle ugradnje parketa. U novoizgrađenim objektima nivo vlažnosti vazduha u prostorijama može biti značajno povišen – zato se prostorije prethodho moraju zagrejati ili provetravati pre ugradnje parketa, sve dok se ne postigne odgovarajuća unutrašnja klima.

Pakete parketnih dasaka otvarati jedino i neposredno pre same ugradnje – nikako ranije. Parket ne treba unositi u prostor gde će biti ugrađen sve dok se u tom prostoru ne završe svi "mokri" radovi (krečenje i sušenje zidova, postavljanje keramičkih pločica i sl.).

Potreban alat

Za ugradnju Tarkett parketa sa T-lock sistemom spajanja nije Vam potreban nikakav specijalni alat – preporučujemo da uz sebe prilikom postavljanja parketa imate ručnu ili električnu testeru (ubodna ili kružna), čekić, ugaonik, lenjir, burgiju i bušilicu, olovku i stolarsko dleto. Ukoliko dasku sečete električnom testerom (ubodna ili kružna) sečenje uvek vršite po poleđini daske. Ako pak sečete dasku ručnom testerom secite je sa licem okrenutim na gore.